Skärpiplärka Anthus petrosus Rock Pipit
Klagshamns udde, Skåne, 2013-10-01


Skärpiplärka Anthus petrosus Rock Pipit
Klagshamn, Malmö 2005-10-30

www.svartfoton.se
All content © 2014 Christian Ljunggren. All rights reserved.