Östlig svart rödstjärt Phoenicurus ochruros phoenicuroides Eastern Black Redstart
Rålehamn, Tjällran, Skåne 2012-02-11

www.svartfoton.se
© Christian Ljunggren 2004-2013