Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum Variable damselfly
Gabeljung, Skåne 2017-06-03

www.svartfoton.se
All content © 2005-2017 Christian Ljunggren. All rights reserved.