Long-tailed Cormorant Phalacrocorax africanus Långstjärtad skarv
Bund Road, Gambia 2005-01-16

www.svartfoton.se
All content © 2013 Christian Ljunggren. All rights reserved.