Dagfjärilar /Butterflies
Trollsländor /Dragonflies
Övrigt /Other Creatures

Dagfjärilar
/Butterflies

Smultronvisslare/Grizzled skipper
Smultronvisslare/Grizzled skipper

Skogsvisslare/Dingy skipper
Skogsvisslare/Dingy skipper

Mindre tåtelsmygare/Essex Skipper
Mindre tåtelsmygare/Essex Skipper

Ängssmygare/Large Skipper
Ängssmygare/Large Skipper

Makaonfjäril/Swallowtail
Makaonfjäril/Swallowtail

Hagtornsfjäril/Black-veined White
Hagtornsfjäril/Black-veined White

Kålfjäril/Large White
Kålfjäril/Large White

Rovfjäril/Small White
Rovfjäril/Small White

Rapsfjäril/Green-veined White
Rapsfjäril/Green-veined White

Aurorafjäril/Orange Tip
Aurorafjäril/Orange Tip

Citronfjäril/Common Brimstone
Citronfjäril/Common Brimstone

Mindre blåvinge/Small Blue
Mindre blåvinge/Small Blue

Tosteblåvinge/Holly Blue
Tosteblåvinge/Holly Blue

Svartfläckig blåvinge/Large Blue
Svartfläckig blåvinge/Large Blue

Alkonblåvinge/Alcon Blue
Alkonblåvinge/Alcon Blue

Ljungblåvinge/Silver-studded Blue
Ljungblåvinge/Silver-studded Blue

Hedblåvinge/Idas Blue
Hedblåvinge/Idas Blue

Rödfläckig blåvinge/Brown Argus
Rödfläckig blåvinge/Brown Argus

Ängsblåvinge/Polyommatus semiargus/Mazarine Blue

Silverblåvinge/Amanda's Blue
Silverblåvinge/Amanda's Blue

Puktörneblåvinge/Common Blue
Puktörneblåvinge/Common Blue

Mindre guldvinge/Small Copper
Mindre guldvinge/Small Copper

Vitfläckig guldvinge/Scarce Copper
Vitfläckig guldvinge/Scarce Copper

Violettkantad guldvinge/Purple-edged Copper
Violettkantad guldvinge/Purple-edged Copper

Grönsnabbvinge/Green Hairstreak
Grönsnabbvinge/Green Hairstreak

Almsnabbvinge/White-letter hairstreak
Almsnabbvinge/White-letter hairstreak

Silverstreckad pärlemorfjäril/Silver-washed Fritillary
Silverstreckad pärlemorfjäril/Silver-washed Fritillary

Ängspärlemorfjäril/Dark Green Fritillary
Ängspärlemorfjäril/Dark Green Fritillary

Skogspärlemorfjäril/High Brown Fritillary
Skogspärlemorfjäril/High Brown Fritillary

Storfläckig pärlemorfjäril/Queen of Spain Fritillary
Storfläckig pärlemorfjäril/Queen of Spain Fritillary

Älggräspärlemorfjäril/Lesser Marbled Fritillary
Älggräspärlemorfjäril/Lesser Marbled Fritillary

Brunfläckig pärlemorfjäril/Pearl-bordered Fritillary
Brunfläckig pärlemorfjäril/Pearl-bordered Fritillary

Myrparlemorfjäril/Cranberry Fritillary
Myrparlemorfjäril/Cranberry Fritillary

Vinbärsfuks/Comma
Vinbärsfuks/Comma

Nässelfjäril/Small Tortoiseshell
Nässelfjäril/Small Tortoiseshell

Påfågelöga/European Peacock
Påfågelöga/European Peacock

Amiral/Red Admiral
Amiral/Red Admiral

Tistelfjäril/Painted Lady
Tistelfjäril/Painted Lady

Kartfjäril/Map butterfly
Kartfjäril/Map butterfly

Ängsnätfjäril/Glanville Fritillary
Ängsnätfjäril/Glanville Fritillary

Sotnätfjäril/False Heath Fritillary
Sotnätfjäril/False Heath Fritillary

Skogsnätfjäril/Heath fritillary
Skogsnätfjäril/Heath fritillary

Tryfjäril/White Admiral
Tryfjäril/White Admiral

Sälgskimmerfjäril/Purple Emperor
Sälgskimmerfjäril/Purple Emperor

Kvickgräsfjäril/Speckled Wood
Kvickgräsfjäril/Speckled Wood

Svingelgräsfjäril/Wall Brown
Svingelgräsfjäril/Wall Brown

Kamgräsfjäril/Small Heath
Kamgräsfjäril/Small Heath

Luktgräsfjäril/Ringlet
Luktgräsfjäril/Ringlet

Slåttergräsfjäril/Meadow Brown
Slåttergräsfjäril/Meadow Brown

Sandgräsfjäril/Grayling
Sandgräsfjäril/Grayling

- - - - - - - - - - - Allmän metallvingesvärmare/The Forester
Allmän metallvingesvärmare/The Forester

Sexfläckig bastardsvärmare/Six-Spot Burnet
Sexfläckig bastardsvärmare/Six-Spot Burnet

Bredbrämad bastardsvärmare/Narrow-Bordered Five-Spot Burnet
Bredbrämad bastardsvärmare/Narrow-Bordered Five-Spot Burnet

Karminspinnare/Cinnabar moth
Karminspinnare/Cinnabar moth


Brun flickfjäril/Orange Underwing
Brun flickfjäril/Orange Underwing


Gammafly/Silver Y
Gammafly/Silver Y

Trollsländor
/Dragonflies
Blåbandad jungfruslända/Calopteryx splendens/Banded Demoiselle
Allmän smaragdflickslända/Lestes sponsa/Common Spreadwing
Ljus lyrflickslända/Coenagrion puella/Azure Damselfly
Större rödögonflickslända/Erythromma najas/Red-eyed Damselfly
Sjöflickslända/Enallagma cyathigerum/Blue Damselfly
Större kustflickslända/Ischnura elegans/Common Blue-tail
Blågrön mosaiktrollslända/Aeshna cyanea/Southern Hawker
Gungflymosaikslända/Aeshna subarctica/Subarctic darner
Brun mosaiktrollslända/Aeshna grandis/Brown Hawker
Kilfläckslända/Aeshna isosceles/Green-eyed Hawker
Tidig mosaikslända/Brachytron pratense/Hairy dragonfly
Höstmosaikslända/Aeshna mixta/Migrant Hawker
Blå kejsartrollslända/Anax imperator/The Emperor Dragonfly (Blue Emperor)
Mindre kejsartrollslända/Anax parthenope/Lesser Emperor
Guldtrollslända/Cordulia aenea/Downy emerald
Fyrfläckad trollslända/Libellula quadrimaculata/Four-spotted Chaser
Bred trollslända/Libellula depressa/Broad-bodied Chaser
Större sjötrollslända/Orthetrum cancellatum/Black-tailed Skimmer
Mindre sjötrollslända/Orthetrum coerulescens/Keeled Skimmer
Nordisk kärrtrollslända/Leucorrhinia rubicunda/Ruby Whiteface
Citronfläckad kärrtrollslända/Leucorrhinia pectoralis/Large white-faced darter
Vandrande ängstrollslända/Sympetrum fonscolombii/Red-veined Darter
Svart ängstrollslända/Sympetrum danae/Black Darter
Tegelröd ängstrollslända/Sympetrum vulgatum/Vagrant Darter
Större ängstrollslända/Sympetrum vulgatum/Vagrant Darter
Blodröd ängstrollslända/Sympetrum sanguineum/Ruddy Darter

Övrigt
/Other Creatures
Korsspindel/Araneus diadematus/European garden spider

Lövgroda/Hyla arborea/European Tree Frog

www.svartfoton.se
© Christian Ljunggren 2005-2013