Fläckdrillsnäppa Actitis macularius Spotted Sandpiper
Utlängan, Blekinge 2006-07-23

www.svartfoton.se
© Christian Ljunggren 2004-2012